Koło Naukowe Rachunkowości WNEiZ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PODSUMOWANIE

XVI OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI ADEPTÓW RACHUNKOWOŚCI OSKAR 2017

 

W dniach 4 – 5 kwietnia 2017 roku odbyła się XVI Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2017.

Uczestnikami Konferencji byli studenci z następujących uczelni:

- Uniwersytet Gdański (3 osoby),

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1 osoba),

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (5 osób),

- Politechnika Rzeszowska (2 osoby),

- Uniwersytet Szczeciński (3 osoby),

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (4 osoby),

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (40 osób).

A reprezentowali oni następujące koła naukowe:

- Koło Naukowe Rachunkowości Audytor z Gdańska,

- Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” z Katowic,

- Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "FIFO" ze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

- Koło Naukowe Rachunkowości „Storno” z Uniwersytetu Szczecińskiego,

- Koło Naukowe Rachunkowości z UMK w Toruniu.

 

Ponadto mieliśmy przyjemność gościć:

Prof. dr hab. Jerzy Boehlke – Dziekana Wydziału Nauk i Ekonomicznych UMK w Toruniu,

Prof. dr hab. Sławomira Sojaka – Kierownik Katedry Rachunkowości WNEiZ,

Panią Anną Chrzanowską – Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce okręgowy oddział w Toruniu,

Panią Katarzynę Szortykę i Panią Kingę Deptułę - przedstawicielki firmy OpusCapita Sp. z o.o.,

mgr Urszulę Wolszon – Opiekuna Koła Naukowego Rachunkowości,

pracowników Katedry Rachunkowości WNEiZ oraz studentów WNEiZ.

            Pierwszego dnia Konferencji (4 kwietnia 2017 roku) na wstępie odbyło się rozdanie nagród laureatom XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Nagrody wręczyli Prof. dr hab. Sławomir Sojak oraz Opiekun Naukowy Koła Rachunkowości mgr Urszula Wolszon.

            Tego samego dnia zostały przeprowadzone trzy sesje referatów, w których łącznie swoje przemówienia wygłosiło dwudziestu ośmiu prelegentów. Podczas pierwszej sesji przeprowadzony został wykład merytoryczny Pani Katarzyny Szortyki, pracownika firmy OpusCapita Sp. z o.o., pn. „Usługi księgowe w centrach BPO na przykładzie OpusCapita”. Kolejne elementy harmonogramu były umilane przez przerwę kawową czy obiadową, podczas której wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni do wydziałowego baru. Ponadto, po raz trzeci została zorganizowana sesja plakatowa prac, które nie zostały wygłoszone podczas sesji, co pozwoliło zaprezentować łącznie 7 referatów, siedmiorga uczestników. W czasie przerw oraz po zakończeniu sesji, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia, można było porozmawiać z autorami tychże referatów, na tematy przez nich poruszone.

            Po zakończonych prelekcjach, wszyscy zainteresowani udali się na tak zwaną atrakcję, którą w tym roku były rozwiązywanie zagadek w escape roomie, wspólna kolacja
w Pierogarni „Stary Młyn” oraz integracja w lokalu z grami planszowymi i konsolowymi „Padbar”.

            Drugi dzień konferencji rozpoczęły wystąpienia dwunastu prelegentów. Następnie odbyła się przerwa kawowa, podczas której uczestnicy chętnie rozmawiali z naszymi gośćmi na tematy przez nich poruszone w czasie wystąpień czy zaprezentowanych na sesji plakatowej. Po przerwie kawowej odbyła się ostatnia sesja, podczas której swoje referaty zaprezentowało jedenastu prelegentów.

Na zakończenie wszystkich sesji referatów zaproszono wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości do wspólnego zdjęcia a następnie do wydziałowego baru na obiad.

            Następnie odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród autorom trzech najlepszych prac. Laureatami XVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej zostali:

I miejsce – Kamila Gerula, Katarzyna Malinowska, „Oczekiwania adeptów rachunkowości wobec studiów i sytuacji zawodowej w świetle badań ankietowych”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

II miejsce – Marta Grzegorczyk, Anna Kwaśniewska, „Stereotyp zawodu księgowego okiem adeptów rachunkowości”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

III miejsce – Karolina Sychta, Rzeczowe aktywa trwałe w ujęciu ustawy o rachunkowości oraz MSR 16”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

            Po raz drugi została wręczona nagroda za najlepsze zaprezentowanie referatu, otrzymał ją: Krystian Wodniak, którego temat pracy brzmiał „Nowelizacja ustawy
o podatku od towarów i usług (VAT) 2017”.
Ponadto dodatkowe wyróżnienie za zaprezentowanie referatu otrzymała grupa z Uniwersytetu Szczecińskiego w składzie Joanna Struszewska, Marta Wilk, Piotr Tarnowski, których temat pracy brzmiał „Wpływ rachunkowości zarządczej na jakość zarządzania przedsiębiorstwem”.

            W tym roku Opiekun oraz Prezes Koła postanowili nagrodzić członków Koła, którzy najbardziej zaangażowali się w pracę do przygotowania Konferencji oraz pozostałych projektów Koła.  Wyróżnione osoby to: Monika Żebrowska, Karolina Sychta, Honorata Pawelczyk, Emilia Jadanowska, Justyna Janicka, Aneta Kaczorowska, Bartosz Socha, Justyna Kawska, Klaudia Piąstka, Robert Prus, Piotr Gnat, Adrian Brdak, Karol Granica, Agata Kozakiewicz, Agnieszka Jabłońska, Małgorzata Kopiczyńska, Marta Zielińska, Paulina Wesołowska, Anna Hauke oraz Dawid Szałkowski.

            Dzięki hojności naszych sponsorów tj. spółkom DATEV, OpusCapita, NEUCA, firmom PZU, KPMG, EY, Wydawnictwu Rachunkowość, Wydawnictwu C.H. Beck, każdy uczestnik otrzymał drobne upominki, natomiast laureaci otrzymali zarówno nagrody książkowe, materiały biurowe oraz przeróżne gadżety.

Konferencja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, stanęli na wysokości zadania. Głównym Koordynatorem ds. Konferencji była Emilia Jadanowska. Harmonogram został zrealizowany dokładnie tak, jak zostało to zaplanowane, co nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków Koła Naukowego Rachunkowości oraz Pani mgr Urszuli Wolszon - Opiekuna Koła.

W imieniu Koła Naukowego Rachunkowości, pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, którzy przybyli na organizowany przez nas Konkurs. Dziękujemy także Sponsorom, bez wsparcia których nagrody nie były by tak atrakcyjne. Dziękujemy każdemu, kto choć w najmniejszym stopniu przyczynił się do realizacji całego przedsięwzięcia i oczywiście raz jeszcze gratulujemy laureatom! 

 

PODSUMOWANIE

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI

DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

 

Dnia 3 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się, organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości, XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych.

 

Celem Konkursu było rozwijanie zainteresowań rachunkowością wśród studentów kierunków ekonomicznych, uhonorowanie studentów legitymujących się najgłębszą wiedzą
z zakresu rachunkowości, a także promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Koła Naukowego Rachunkowości.

 

Zagadnienia konkursowe obejmowały pytania z zakresu rachunkowości finansowej,
a przede wszystkim księgowości i sprawozdawczości finansowej.

Do tegorocznej edycji przystąpiło 78 uczestników z takich uczelni jak:

¾   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

¾    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

¾    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

¾    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

¾    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

¾    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

¾    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

¾    Uniwersytet Warszawski,

¾    Uniwersytet Jagielloński,

¾    Uniwersytet Szczeciński,

¾    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

¾    Uniwersytet Gdański,

¾    Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie,

¾    Szkoła Główna Handlowa,

¾    Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,

¾    Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,

¾    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu O/Chorzów,

¾    Politechnika Poznańska,

¾    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy był to test jednokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań ułożonych przez specjalistów z dziedziny księgowości, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Rozpoczęcie Konkursu nastąpiło o godzinie 13.00 w auli WNEiZ, gdzie po oficjalnym powitaniu gości przez Pana Dziekana, prof. dr hab. Jerzego Boehlke, uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testu stanowiącego I etap zmagań.

 

Do etapu drugiego, finałowego, zakwalifikowanych zostało dziewiętnastu uczestników, którzy w pierwszym etapie zdobyli najwięcej punktów. Finał składał się już
z pytań otwartych, zadań liczbowych oraz operacji gospodarczych do zadekretowania, ułożonych dzięki uprzejmości pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania. Pojawiły się także pytania video, dedykowane od specjalistów z dziedziny rachunkowości.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, zarówno po I, jak i II etapie, zostały przedstawione prezentacje kilku naszych sponsorów. Uczestnicy zapoznali się z firmą OpusCapita oraz PZU. Dodatkowo przedstawicielki OpusCapita – Katarzyna Szortyka
i Kinga Deptuła -  były dostępne dla zainteresowanych przy stoisku w holu WNEiZ.

 

Wśród osób, które przystąpiły do II etapu Konkursu wyłoniono ostatecznie trójkę laureatów:

MIEJSCE IAgnieszka Czupryńska z Politechniki Warszawskiej,

MIEJSCE IIKinga Gocłowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

MIEJSCE III Patrycja Władowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zdobywczyni pierwszego miejsca otrzymała nagrodę główną w postaci bonu na szkolenia
w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o wartości 1500 zł. Nagrodę tę osobiście wręczyła Dyrektor toruńskiego oddziału okręgowego SKwP, Pani Anna Chrzanowska.

Ponadto, dla każdy z uczestników otrzymał drobny upominek ufundowany przez firmę KPMG. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymali także atrakcyjne nagrody dzięki takim wydawnictwom jak Rachunkowość, TNOiK, C.H. Beck oraz firmom OpusCapita, PZU, EY, NEUCA.

Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze. Harmonogram został zrealizowany dokładnie tak, jak zostało to zaplanowane. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania członków Koła Naukowego Rachunkowości oraz Opiekuna, Pani mgr Urszuli Wolszon.

W imieniu Koła Naukowego Rachunkowości, pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, którzy przybyli na organizowany przez nas Konkurs. Dziękujemy także Sponsorom, bez wsparcia których nagrody nie były by tak atrakcyjne. Dziękujemy każdemu, kto choć w najmniejszym stopniu przyczynił się do realizacji całego przedsięwzięcia. I oczywiście raz jeszcze gratulujemy laureatom!

Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok, na XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych!

 

 

 

 
 


Strona 8 z 19

Sponsorzy

Patron medialny