Koło Naukowe Rachunkowości WNEiZ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
REKORD GUINNESSA 
     W dniu 13 grudnia 2001 roku członkowie Koła Naukowego Rachunkowości zorganizowali Dzień Rachunkowości, podczas którego ustanowili Rekord Guinnessa w ilości poprawnie zaksięgowanych operacji gospodarczych. Rekord został wpisany w polskiej edycji „Księgi rekordów Guinness World Records 2003”, a jego treść brzmi: „13 grudnia 2001 r. studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska) z koła naukowego rachunkowości, kierowanego przez Edytę Płaskonkę (Polska), w ciągu 1 h poprawnie zaksięgowali 472 operacje gospodarcze”.

Na fotografii poniżej przedstawiono fragment protokołu przesłanego do Londynu.

Wpis w Księdze Rekordów Guinnessa.

 
    
KONKURS  WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
     Koło Naukowe Rachunkowości jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla studentów szkół wyższych, którego pierwsza edycja odbyła się w grudniu 2001 roku. W 2010 roku odbędzie się dziewiąta edycja. Konkurs jest skierowany do studentów wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce.
Celami Konkursu są:
- rozwijanie zainteresowań rachunkowością wśród studentów,
- uhonorowanie studentów legitymujących się najgłębszą wiedzą z zakresu rachunkowości,
- promocja  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych   i   Zarządzania  Uniwersytetu   Mikołaja Kopernika,
- promocja Koła Naukowego Rachunkowości.
Wśród laureatów konkursu nie zabrakło studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu:
 
Edycja 2001
Laureatami Konkursu w części indywidualnej zostali:
1. Renata Sobotka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2. Beata Jóźwiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
3. Hubert Jóźwiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W części zespołowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika okazał się bezkonkurencyjny, zajmując trzy pierwsze miejsca. Zwycięskie drużyny reprezentowali:
1. Beata Bartecka, Sławomir Zachaj, Joanna Ners,
2. Marta Hartwich, Monika Badeja, Marek Gałązka,
3. Anna Kreft, Monika Jasińska, Katarzyna Kwiatkowska
 
Edycja 2003
W części indywidualnej:
3. Aneta Wendykowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
 
Edycja 2004
Część indywidualna:
1. Mariusz Gurtatowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
W części zespołowej:
2. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Mariusz Gurtatowski, Michał Murawski, Adam Andrzejewski,
 
Edycja 2005
Laureatami Konkursu indywidualnego zostali:
1. Mariusz Gurtatowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2. Kacper Żakowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
W klasyfikacji zespołowej:
2. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Kacper śakowski, Iwona Perkowska, Magdalena Olejnik,
 
Edycja 2006
W klasyfikacji indywidualnej:
1. Marek Muc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
W klasyfikacji zespołowej:
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w składzie: Grzegorz Bednarowicz, Beata Miklusz, Marek Muc,
 
Edycja 2007
Część indywidualna:
1. Marek Muc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 
 
KONFERENCJA NAUKOWA
     Jednym z głównych przedsięwzięć realizowanych przez członków Koła Naukowego Rachunkowości jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której uczestnikami są studenci uczelni ekonomicznych z ośrodków akademickich w Polsce. Głównymi celami konferencji są: wymiana poglądów pomiędzy jej uczestnikami oraz przegląd dokonań kół naukowych. Konferencje są też miejscem spotkań młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach.
     Tematyka prezentowanych podczas Konferencji referatów obejmuje swoim zakresem zarówno rachunkowość finansową jak i rachunkowość zarządczą. Referaty o podobnej tematyce wygłaszane są podczas tej samej sesji. Prezentowane w trakcie sesji plenarnych referaty najczęściej szeroko opisują poruszany temat, chociaż - ze względu na ograniczone ramy czasowe - nie w pełni go wyczerpują. Są one najczęściej pierwszymi próbami procesu badawczego studentów, który być może stanie się przyczynkiem bądź nowym impulsem do dalszej pracy naukowej.
 
Dotychczasowa tematyka:
 
Edycja 2001Tendencje rozwoju rachunku kosztów u progu nowego wieku
 
Edycja 2003Tendencje zmian w rachunkowości w Polsce w kontekście globalizacji gospodarki światowej
 
Edycja 2004Rachunkowość w Polsce - perspektywy rozwoju w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej
 
Edycja 2005Współczesne problemy rachunkowości”. W 2005 roku po raz pierwszy w ramach konferencji został zorganizowany konkurs na najlepsze referaty:
I miejsce: Maciej Nowakowski za referat pt. „Bariery implementacji controllingu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 
Edycja 2006Rachunkowość przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki”. Konkurs na najlepszą publikację:
I miejsce: Joanna Warlikowska za referat pt. „Lean Accounting - stare wino w nowych butelkach”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzsdzania w Toruniu,
III miejsce: Krzysztof Polański za referat pt. „Zarządzanie ryzykiem kursowym za pomocą instrumentów pochodnych”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu.
 
Edycja 2007Rachunkowość nie tylko dla księgowych”. W konkursie na najlepszą publikację, w tym roku laureatami zostali:
I miejsce: Tomasz Zimnicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
II miejsce: Tomasz Murawski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
III miejsce: Krzysztof Polański z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 
Edycja 2008Rachunkowość jutra” Konkurs na najlepszą publikację:
III miejsce: Magdalena Strelau z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 
KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
     Koło Naukowe Rachunkowości jest współorganizatorem wraz z Katedrą Rachunkowości Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół średnich o profilu ekonomicznym, obejmującym swoim zasięgiem województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie.
     Celami Konkursu są:
- rozwijanie zainteresowań rachunkowością wśród uczniów szkół średnich o profilu ekonomicznym,
- uhonorowanie uczniów legitymujących się najgłębszą wiedzą z zakresu rachunkowości,
- promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
- promocja Koła Naukowego Rachunkowości.

     Dotychczas zorganizowano dziewięć edycji Konkursu, w których uczestniczyło 2 521 uczniów ze 111 różnych szkół z 80 różnych miast. Nagrodami w Konkursie do 2006 roku były indeksy na Wydział Nauk Ekonomicznych na kierunek Zarządzanie i Marketing. Od 2007 roku nagrodami są książki. Laureatami Konkursu zostało już 63 uczniów klas maturalnych szkół średnich.

Rok
Uczestnicy
Szkoły
Miasta
Laureaci
2001
442
42
33
3
2002
416
56
48
6
2003
337
43
42
10
2004
509
75
64
12
2005
357
62
57
8
2006
174
33
33
8
2007
76
23
23
3
2008
133
27
27
10
2009
77
19
19
3
OGÓŁEM
2521
-
-
63
 
 
FORUM PRAKTYKÓW
     Koło Naukowe Rachunkowości jest też organizatorem cyklu wykładów dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbywającego się pod nazwą „Forum Praktyków” Pierwszy cykl wykładów mający status „Wykładów do wyboru” odbył się w semestrze letnim 2002 roku. Wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy brak wolnych miejsc na wykładach. Dotychczas odbyło się już pięć edycji „Forum Praktyków”. Ogółem w ramach „Forum Praktyków” zorganizowano 37 wykładów, które poprowadziło 36 różnych wykładowców. Z opinii studentów jak i frekwencji na sali wynika, że zaproponowana przez członków Koła forma wykładów sprawdziła się i wpisała się na stałe do kalendarza wykładów do wyboru naszego Wydziału.
 
 
WARSZTATY
     Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów oraz potrzebom praktyki gospodarczej, Koło Naukowe Rachunkowości organizuje od 2003 roku cykl spotkań pod wspólną nazwą “Warsztaty”. Celem tych spotkań jest zapoznanie studentów z realnymi przypadkami zdarzeń i problemów z życia gospodarczego. Na spotkaniach, swoją wiedzę praktyczną przekazują studentom - członkom Koła Naukowego Rachunkowości zaproszeni goście - praktycy. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja na każdym spotkaniu.
 
 
PUBLIKACJE CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO RACHUNKOWOŚCI
     Członkowie Koła Naukowego Rachunkowości mogą zaliczyć do swoich osiągnięć publikacje siedmiu artykułów w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości” wydawanych przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publikacje te są plonem, organizowanych przez Koło Naukowe Rachunkowości, konferencji naukowych.
Autorami tych publikacji byli:
- Piotr Łaszczuk, Przykład zastosowania rachunku kosztów docelowych, tom 7 (63), Warszawa 2002,
- Przemysław Zasztowt, Ustalanie cen według zasad rachunku kosztów docelowych, tom 7 (63), Warszawa 2002,
- Agnieszka Książek, Regulacje polskiego prawa bilansowego w zakresie instrumentów finansowych, tom 16 (72), Warszawa 2003,
- Anna Piasecka, Zarządzanie przez jakość za pomocą zbilansowanej karty dokonań, tom 16 (72), Warszawa 2003,
- Tomasz Piotr Murawski, Istota i rodzaje ekoaudytu, tom 39 (95), Warszawa 2007,
- Krzysztof Polański, Rola audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem, tom 39 (95), Warszawa 2007,
- Tomasz Zimnicki, Segmenty działalności według MSR 14 determinantą wzrostu wartości informacyjnej sprawozdania finansowego, tom 39 (95), Warszawa 2007.
 
 
ZWYCIĘSTWA W OGÓLNOPOLSKIM STUDENCKIM KONKURSIE AMATORÓW RACHUNKOWOŚCI "UCZELNIADA"
     Swoje umiejętności, członkowie naszego Koła potwierdzają także w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości "Uczelniada", której organizatorem są koleżanki i koledzy z Koła Naukowego Rachunkowości "Audytor" z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Nasi studenci byli laureatami w trzech edycjach tego Konkursu:
 
Edycja 2004
I miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Adam Andrzejewski,
Mariusz Gurtatowski, Michał Murawski.

Edycja 2005
I    miejsce : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Beata Miklusz, Marek
Muc, Grzegorz Bednarowicz,
II    miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Magdalena Olejnik,
Iwona Perkowska, Filip Pieczka.
 
Edycja 2006
I    miejsce : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Marcin Dziamski,
Marek Muc, Grzegorz Bednarowicz,
II    miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: Ewa Trąmpczyńska,
Anna Lewicz, Anita Stanisławska.
 
 

Sponsorzy

Patron medialny