Informacje o Kole

    Aktualności

    Statut

    Historia

    Władze

Sekcja Geoinformacyjna

Galeria zdjęć

Kontakt

Ciekawe linkiHistoria Koła


Podpis prof. GalonaKoło Naukowe Geografów przy UMK w Toruniu powstało 4 kwietnia 1945. Pierwszym prezesem był Jan Szczepkowski, a opiekę nad pracą Koła sprawował do 21.11.1946 prof. dr E. Passendorfer a następnie prof. dr R. Galon (tych dwoje wielkich uczonych znanych jest chyba każdemu studentowi naszego kierunku). W początkowym okresie praca Koła opierała się na statucie przedwojennym, i z tego względu nastawiona była na indywidualne opracowywanie i wygłaszanie referatów.

W latach 1950-1953 powstały w ramach Koła trzy sekcje: geomorfologiczna, hydrograficzna i ekonomiczna. W tym czasie do ważniejszych prac należy zliczyć prace nad katalogiem jezior Polski.
Skład liczebny w 1953 wynosił 30 osób. Kolejne lata to liczne wyjazdy naukowo poznawcze w Tatry i Sudety, badania problemów geomorfologii glacjalnej na Niżu Polskim oraz współpraca ze szkolnymi kołami zainteresowań w formie spotkań gdzie KNG prezentowało interesujące wykłady geograficzne.
 Kolejne lata to coraz bardziej intensywne prace naukowe, szczególnie na terenie Polski Północnej oraz wycieczki w najciekawsze regiony Polski. Ponadto członkowie Koła, którzy w trakcie wakacji przebywali za granicą często referowali swoje ekspedycje na forum instytutu. Trzeba przyznać, że choć tamte czasy nie były łatwe dla geografii (brak możliwości swobodnego podróżowania po innych krajach, trudności sprzętowe) to nasi koledzy dużo częściej mogli uczestniczy w ogólnokrajowych spotkaniach, obozach, wycieczkach i badaniach.

Przeglądając kroniki "z tamtych lat" żałujemy, że nie jesteśmy w stanie im dorównać zarówno w eksploracji jak i w ilości wyjazdów. Ci pionierzy są dla nas wzorem do naśladowania, niosąc idee pasji podróżowania i poznawania świata.
 

 

 © SKNG 2012
www.skng.umk.pl