Zachęcamy do współpracy nad kwartalnikiem In Tempore.  Zależy nam na jak najbardziej interdyscyplinarnym charakterze czasopisma, zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane średniowieczem oraz jego recepcją w kulturze współczesnej, a także w wiekach dawnych do przysyłania artykułów na adres: sknmedievi@stud.umk.pl.
Redakcja:
Redaktor naczelny: Aleksandra Kijewska
Sekretarz: Marta Chojnacka
Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres mailowy podany wyżej.
Instrukcja wydawnicza: Plik do pobrania.


Projekt serwisu: Przemysław Krysiński, krys@umk.pl. 2014 Studenckie Koło Naukowe Mediewistów. Centrum Mediewistyczne WNH UMK