Studenckie Koło Mediewistów działa przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku. Jego opiekunem od samego początku jest prof. dr hab. Jarosław Wenta, kierownik Centrum Mediewistycznego działającego na Wydziale Nauk Historycznych.

Naszym celem jest rozwijanie szeroko pojętych zainteresowań związanych z tematyką średniowieczną. Staramy się aktywnie podnosić świadomość historyczną organizując wykłady w szkołach oraz biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach np. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizujemy spotkania, wyjazdy, referaty, projekcje filmów, w 2014 roku rozpoczęliśmy działania mające na celu reaktywację czasopisma In Tempore. Wszystkich zainteresowanych działalnością Koła zapraszamy do współpracy i na spotkania, które  odbywają się średnio dwa razy w miesiącu na Wydziale Nauk Historycznych UMK.
Projekt serwisu: Przemysław Krysiński, krys@umk.pl. 2014 Studenckie Koło Naukowe Mediewistów. Centrum Mediewistyczne WNH UMK