Zarząd Koła:                                                                                                                        
  • Prezes - Marta Chojnacka
  • Zastępca Prezesa - Joanna Wojcieszyk
  • Sekretarz - Renata Borowiec
  • Skarbnik - Aleksandra Kijewska


Projekt serwisu: Przemysław Krysiński, krys@umk.pl. 2014 Studenckie Koło Naukowe Mediewistów. Centrum Mediewistyczne WNH UMK