Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
    Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

     
 

Kontakt


mgr Karolina Żernicka

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
  Zakład Informacji Naukowej
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. W. Bojarskiego 1
  87-100 Toruń


  E-mail: zernicka@law.umk.pl

 

Stypendia dla doktorantów - 2009 ZPORR
Projekt „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoProjekt „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego