Uczelniane Centrum Informatyczne - Informacje dla studentów
http://www.uci.umk.pl/studenci
tel.: (0-56) 611-27-36
admin@stud.umk.pl